Heb jij ook een toffe smaak bedacht? Stuur 'm snel in! Je hebt nog:

 •   dagen
 •   uren
 •   minuten
 •   seconden

Jumbo

Terug naar paaseigensmaak.nl

Actievoorwaarden Paasei-gensmaak

Onderdeel van de Pasen campagne van Jumbo Supermarkten

A. De actie

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. en is alleen geldig bij Jumbo Supermarkten B.V.
 2. De actie bestaat uit een aantal onderdelen;
  1. van 17 maart t/m 25 maart 2021 kan je een paasei-smaak indienen op paaseigensmaak.nl. Je mag meerdere smaken opgeven per e-mailadres.
  2. Op 26 maart 2021 worden er 3 smaken geselecteerd door een onafhankelijke vakjury samengesteld door Jumbo Supermarkten B.V.
  3. Van 26 maart t/m 1 april 2021 kan er gestemd worden op 1 van de 3 genomineerde paasei-smaken. Je mag per e-mailadres één stem opgeven. Meerdere stemmen met een e-mailadres is niet mogelijk.
  4. Op 1e paasdag 4 april 2021 wordt de winnende paasei-smaak bekend gemaakt. De smaak waar de meeste personen op hebben gestemd wint.

Deelnemen gebeurt door:

 • Een smaak in te dienen op paaseigensmaak.nl tussen 17 maart en 25 maart 2021.
 • Of door te stemmen op één van de genomineerde paasei-smaken.
 1. Actie is geldig in Nederland.

B. De prijs

 1. De prijs kent één (1) winnaar. De trekking van de prijs is op 1 april 2021.
 2. Indien meerdere deelnemers de winnende smaak hebben ingediend, dan wint de deelnemer die de smaak als eerst heeft ingediend op www.paaseigensmaak.nl.
 3. De prijs bestaat uit (i) de toevoeging van de winnende smaak aan het paaseieren assortiment van Jumbo van 2022 en (ii) een chocolade brunch bereid door topchef Freek van Noortwijk.
 4. De kans bestaat dat deze prijs niet door kan gaan vanwege Corona, waar mogelijk wordt in die gevallen een gelijkwaardige prijs door Jumbo ter beschikking gesteld.
 5. Jumbo heeft altijd het recht om prijzen tussentijds te wijzigen.
 6. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

C. Uitkering van de prijs

 1. De deelnemer die in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan deze actie heeft deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is toegekend, heeft recht op de desbetreffende prijs.
 2. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Jumbo. Bij weigering of het niet aanvaarden van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 3. De winnaar dient zich op verzoek met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij het innen van de prijs.
 4. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, of door een deelnemer onvoldoende gegevens voor uitvoering van deze actie worden gedeeld en deze binnen 2 weken na verzoek daartoe vanuit Jumbo door deelnemer niet aangevuld worden, heeft Jumbo het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen en deze aan een andere deelnemer toe te kennen.
 5. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Jumbo zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 6. Gebruik van en deelname aan de door Jumbo ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars.

D. Algemeen

 1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 2. Deelname is per deelnemer gemaximeerd op maximaal één deelname per persoon.
 3. Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 4. Door deel te nemen aan de actie ben je ermee akkoord dat je naam en eventuele foto/video (door deelnemer aan te leveren) voor onbepaalde tijd worden geplaatst op één van de (online) kanalen van Jumbo (zoals bijvoorbeeld de website, Instagram, Facebook, Hallo Jumbo Magazine etc.).
 5. Jumbo is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 6. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Jumbo.
 7. Jumbo behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 8. Medewerkers van Jumbo en van haar partners zijn uitgesloten van deelname.
 9. Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden alsmede het privacybeleid van Jumbo Supermarkten B.V.
 10. Persoonsgegevens die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend door Jumbo ten behoeve van deze actie en de uitvoering daarvan worden verwerkt en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie. De in het kader van de actie verkregen persoonsgegevens worden na afloop van de actie door Jumbo verwijderd.
 11. Door deel te nemen aan de actie geeft u toestemming aan Jumbo Supermarkten om u te mogen benaderen met informatie rondom deze actie.
 12. Indien en voor zover enige bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 13. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

E. Vragen

Indien u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met:

Jumbo Supermarkten B.V.
Rijksweg 15
5462 CE Veghel
0800 – 022 01 61 (gratis vanaf vaste telefonie, kosten vanaf mobiel nummer zijn afhankelijk van uw mobiele provider, bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 08:00 - 22:30 uur)
www.jumbo.com